start menu

Onderhoud

Zowel de ketel/brander als het reservoir vragen een bepaald onderhoud.

De verwarmingsinstallatie

Het onderhoud van uw ketel/brander installatie is bij wet verplicht

De wetgeving verschilt echter naargelang het Gewest:

Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een nieuw besluit goedgekeurd die het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming of
voor aanmaak van sanitair warm water regelt. Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en
vaste brandstoffen nu ook regelmatig onderhouden worden.

Onderhoud van bestaande installaties:

 • Voor welke installaties?
  Alle centrale stooktoestellen die gebruikt worden voor verwarming en/of de aanmaak van sanitair warm water, zowel op gas, stookolie, als vaste brandstof. Elke gas- en stookolieketel, met een vermogen groter of gelijk aan 20 kW moet nu periodiek onderhouden worden. Dit onderhoud bestaat uit het reinigen van de schoorsteen en de ketel met een controle van de brander en de rookgassen. Elke ketel, zowel onder als boven 20 kW, met vaste brandstoffen zoals hout, houtpellets, kolen,... moet nu ook periodiek onderhouden worden.
 • Wanneer?
  Installaties op stookolie en vaste brandsoffen moeten jaarlijks, een gasinstallatie moet om de 2 jaar een onderhoudsbeurt krijgen om de optimale werking te verzekeren. Deze kleine investering verlaagt uw verbruik en verlengt de levensduur van uw ketel en brander. De eerste onderhoudsbeurt voor gasinstallaties moet gebeuren voo 1 juni 2010.
 • Door wie?
  Het onderhoud moet gebeuren door een "erkend technicus".
 • Wat krijgt u?
  Na elke onderhoudsbeurt zal de erkend technicus u een reinigingsattest en een verbrandingsattest afleveren.

De keuring van nieuwe installaties:

 • Waarom?
  Net zoals elektrische installaties moet ook de verwarmingsinstallatie gekeurd worden. Dit om na te zien of alle normen voor materialen en plaatsing gerespecteerd werden. Dit beschermt u als consument en biedt u de garantie voor een optimale werking.
 • Wanneer?
  Alle nieuwe installaties werkend op vaste of vloeibare brandstoffen moeten gekeurd worden vooraleer ze in gebruik worden genomen. Dit is éénmalig. De keuring van nieuwe gasinstallaties geldt vanaf 1 juni 2010.
 • Door wie?
  De plaatsing gebeurt best door een vakman, maar de keuring voor ingebruikname moet toevertrouwd worden aan een erkend technicus of MazoutExpert met specialisatie ketel/brander.
 • Wat krijgt u?
  Na de keuring krijgt u een keuringsrapport als bewijs dat de installatie conform is en in gebruik mag genomen worden.

Wallonië

De lang verwachte opvolger van het ‘KB 78’ is op 19/5/2009 in het Staatsblad verschenen. De tekst zelf dateert van 29/1/2009. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste elementen (voor installaties < 400 kW) uit deze nieuwe wetgeving.

 • Wanneer treedt dit besluit in werking en met welke overgangstermijnen?
  Dit besluit is van kracht op 29/5/2009 en heft het KB van 6/1/1978 volledig op.
  De erkenningen van de technici blijven geldig tot de volgende hernieuwing
  Voor de (mazout)consument blijven de attesten 2 jaar geldig vanaf de uitvoeringsdatum van de laatste controle.
  Gastoestellen moeten ten laatste tegen 29/5/2013 hun eerste controle hebben ondergaan.
 • Welke toestellen/brandstoffen  vallen onder dit besluit?
  Alle brandstoffen en cv verwarmingstoestellen met water, stoom of olie.
 • Welke frequentie van het nazicht?
  Vaste brandstoffen: jaarlijks
  Stookolie: jaarlijks
  Gas: 3-jaarlijks
  Verwarmingsaudit: alle brandstoffen voor toestellen van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW
 • Introductie van het principe van ‘controle’,  ‘onderhoud’ en ‘verwarmingsaudit’
  In tegenstelling tot het Vlaams gewest maakt het Waals gewest  een onderscheid tussen de ‘controle’ en het ‘onderhoud’.
  De ‘controle’ (meten van de emissies en controle van de stookplaats –luchtaanvoer en schoorsteen): is verplicht en uit te voeren door een ‘verwarmingscontroleur’.
  Het ‘onderhoud’: wordt facultatief en is uit te voeren door een ‘erkend technicus’ (voor de vaste brandstoffen, L: voor de vloeibare brandstoffen, G1 voor de atmosferische en premix gastoestellen en G2 voor de geblazen gasbranders). De ‘erkend technicus’ is de enige persoon die interventies mag doen op het verbrandingsgedeelte van een verwarmingstoestel.
  De ‘verwarmingsaudit’ : voor  installaties (alle brandstoffen) van 15 jaar of ouder met een vermogen >20kW, uit te voeren door personen met een erkenning type 1 (kleiner of gelijk aan 100 kW) of type 2 (groter dan 100kW)
 • Andere nieuwigheden
  - Nieuwe installaties (de vervanging van een brander of een ketel worden gelijkgesteld met een nieuwe installatie) worden voorlopig opgeleverd door de erkend technicus die de eerste inbedrijfsname doet en definitief door ‘derde’ persoon (met de kwalitificatie ‘erkend technicus’). De plaatsing, oplevering en inbedrijfsname door een erkend technicus: verplicht vanaf 1/1/2011
  - De eigenaar van een CV installatie is verantwoordelijk voor de goede en veilige werking ervan
  - Een niet conforme installatie moet binnen de 5 maanden in orde gebracht worden.
  - Meettoestellen moeten vanaf 29/5/2011 voldoen aan de Europese norm 50379-1 (elektronische apparatuur is dus vereist) en kunnen printen.
  - Alle activiteiten uit dit besluit moeten geregistreerd worden en kunnen voorgelegd worden aan de overheid.
  - De erkenningen van de technici zijn steeds gekoppeld aan een examen, niet altijd aan een verplichting tot opleiding. Een eenmalig dossierrecht van 150€ (geïndexeerd) wordt ingevoerd. De hernieuwing van de erkenning is verplicht binnen de 5 jaar

Brussel 

Als laatste in de rij heeft ook Brussel een nieuw onderhoudsbesluit op 3 juni 2010 goedgekeurd, en het Besluit is op 9 juli 2010 in het staatsblad verschenen. De onderhoudswetgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2011. 

Er zijn drie verplichtingen voorzien in dit besluit :

1. Controle
2. Oplevering van nieuwe installaties
3. De diagnose van installaties

1. De controle van een stookolie-installatie moet jaarlijks gebeuren en deze van gas moet driejaarlijks uitgevoerd worden. Deze controle bestaat uit het reinigen van de ketel en schoorsteen, vervolgens moet de installatie gecontroleerd worden op het punt van veiligheid, met name of de ventilatie en de rookgasafvoer op een correcte manier gebeurt. Op het vlak van milieu is er  eveneens een controle voorzien van kwaliteit van de rookgassen. Als alles in orde is, zal u een attest van periodieke controle ontvangen, moesten er problemen vastgesteld worden, zal het ook op dit document genoteerd worden. De persoon die deze controle mag uitvoeren is de “erkend verwarmingsketeltechnicus”, type L voor stookolie, type G1 en G2 voor gas, afhankelijk van het soort toestel.
2. Als U een nieuwe installatie plaatst, moet deze voldoen aan verschillende eisen, zoals ventilatie en rookgasafvoer, isolatie van leidingen,...Al deze parameters moeten gecontroleerd worden door een “erkend verwarmingsinstallateur” indien uw installatie kleiner is dan 100 kW, voor de grotere vermogens moet u beroep doen op een “erkend EPB verwarmingsadviseur”.
3. Het zijn ook dezelfde personen die een diagnose gaan uitvoeren. Een diagnose is een volledige analyse van de verwarmingsinstallatie, dus niet enkel de ketel. Deze analyse gaat u een dieper inzicht geven in de efficiëntie op energetisch gebied van de verwarming en er zal eveneens een advies gegeven waar er eventueel kan verbeterd worden. Deze audit moet u laten uitvoeren indien uw installatie een vermogen heeft groter dan 20 kW en ouder dan 15 jaar.